afis

"Tanılama ve Müdahalede Güncel Teknolojiler"
17-18 NİSAN 2022

Destekleyen Kurumlar

KURULLAR

Onursal Başkan

Prof. Dr. Adnan YÜKSEL
Biruni Üniversitesi Rektörü

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU
Prof. Dr. Binyamin BİRKAN, BCBA-D

Sekreterya

Arş. Gör. Fahriye Buse CENGİZ
Arş. Gör. Gülşah PABUÇCU

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Adnan YÜKSEL,
Prof. Dr. Adnan OMERUSTAOĞLU
Prof. Dr. Binyamin BİRKAN, BCBA-D
Prof. Dr. Karola Dillenburger ClinPsych BCBA-D
Doç. Dr. Michelle Kelly, PhD, BCBA-D
Doç. Dr. Adeviye Tuğba Tuncer
Doç. Dr. Bekir Fatih Meral
Dr. Smita Awasthi, Ph.D., BCBA-D
Dr. Rima IBADOVA
Robert K. Ross, Ed.D, BCBA-D, LABA
Eyal Cohen, MA, BCBA
Klinik Psikolog Mehmet MIDIK

PROGRAM

17 Nisan 2022, Pazar

Moderatör: Öğr. Gör. Merve Kamacı Nalkıran

Saat

Konu / Konuşmacı

Ülke

10.00-10.15

Açılış Konuşması

PROF. DR. ADNAN ÖMERUSTAOĞLU
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI

Türkiye

10.15-11.15

Otizmde Genetik Tanı

PROF. DR. ADNAN YÜKSEL
Biruni Üniversitesi Rektörü

Türkiye

11.15-11.30

Uygulama Önerileri

KLİNİK PSİKOLOG MEHMET MIDIK

Türkiye

11.30-11.45

Ara

11.45-12.45

Otizmli Çocukları Genel Eğitim Sınıflarına Hazırlama:
Özel Eğitimin Önemi ve Sistematik Silikleştirme

PROF. DR. BİNYAMİN BİRKAN, BCBA-D
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ OTİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Türkiye

12.45-13.30

Öğle Yemeği

13.30-14.30

Otizm Teşhisi Konmuş Yetişkinlere Odaklanan Uygulamalı Davranış Analizine Giriş
IntroductIon to Applıed Behavıour Analysıs wıth a focus on adults dıagnosed wıth autısm

PROF. DR. KAROLA DİLLENBURGER, ClinPsych, BCBA-D

Kuzey İrlanda

14.30-14.45

Ara

14.45-15.45

Konuşma Güçlüğü Çeken Otizmli Çocuklarda Sözlü İletişimi Geliştirmeye Yönelik Müdahaleler
Interventions For Developing Vocals in Non-Vocal-Verbal Children with Autism

DR. SMİTA AWASTHİ, Ph.D., BCBA-D

Hindistan

15.45-16.00

Ara

16.00-17.00

Nitelikli ABA Hizmetleri: Pekiştirme Yoluyla Uyumlu Davranış Oluşturma
Quality ABA Services is About Using Reinforcement to Build Adaptive Behavior

ROBERT K. ROSS, BCBA-D, LABA

Amerika Birleşik Devletleri

18 Nisan 2022, Pazartesi

Moderatör: Arş. Gör. Kadir Anıl Kara

Saat

Konu / Konuşmacı

Ülke

10.30-11.30

ASD Müdahalesinde Güncel Teknolojiler: Artırılmış Gerçeklik, Teleprence Robotları ve 3D Baskı Kullanan Davranış Analitiği Araştırması
Current Technologies in ASD Intervention: Behavior Analytic Research uing Augmented Reality, Telepresence Robots and 3D Printing

DOÇ. DR. MİCHELLE KELLY, PhD, BCBA-D

Birleşik Arap Emirlikleri

11.30-11.45

Ara

11.45-12.45

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar için Ev, Okul ve Klinik Ortamlarda Erken Yoğun Davranışsal Eğitim
Early Intensive Behavioral Interventions (EIBI's) for children with ASD, in home/school and clinic based settings

EYAL COHEN, MA, BCBA

İsrail

12.45-13.30

Öğle Yemeği

13.30-14.30

Otizmli Çocuklara Kendini Yönetme Becerilerini Kazandırma Amaçlı Uygulamalar

DOÇ. DR. ADEVİYE TUĞBA TUNCER

Türkiye

14.30-14.45

Ara

14.45-15.45

Otizmli Çocuklarda Beslenme Problemleri ve Davranışsal Müdahaleler
Feeding Problems and Behavioral Interventions in Children with Autism

DOÇ. DR. BEKİR FATİH MERAL

Türkiye

15.45-16.00

Ara

16.00-17.00

Otizm ve Epilepsi
Autism and Epilepsy

Dr. RİMA IBADOVA

Azerbaycan

KAYIT FORMU

Sempozyum sonunda katılım belgesi verilecektir.

• Kongre kayıt iptalleri, belirtilen tarihten 1 hafta önce ve yalnızca info@literaturmice.com adresine yazılı olarak kabul edilir.

• Kongre kayıt iptallerinde, banka havale ücreti dışındaki tüm tutar iade edilir.

• İlk maddede belirtilen tarihlerinden sonra yapılan iptallerde para iadesi yapılmaz.

• Tüm iptal geri ödemeleri kongreden sonra yapılmaktadır.